ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Tha casino ระบุกฎและข้อบังคับสำหรับการใช้ เว็บไซต์ของ ชื่อบริษัทซึ่งอยู่ที่เว็บของเรา การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อย่าใช้ชื่อเว็บไซต์ ต่อไป หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้ คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและประกาศการปฏิเสธความรับผิด และข้อตกลงทั้งหมด: “ลูกค้า” “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงคุณ บุคคลที่เข้าสู่ระบบเว็บไซต์นี้และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท “บริษัท”, “ตัวเรา”, “เรา”, “ของเรา” และ “เรา” หมายถึงบริษัทของเรา “ปาร์ตี้”, “ปาร์ตี้” หรือ “พวกเรา” หมายถึงทั้งลูกค้าและตัวเราเอง ข้อกำหนดทั้งหมดอ้างถึงข้อเสนอ การยอมรับ และการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นในการดำเนินกระบวนการความช่วยเหลือของเราแก่ลูกค้าในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการตามที่ระบุไว้ของบริษัท ตาม และอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศเนเธอร์แลนด์ การใช้คำศัพท์ข้างต้นหรือคำอื่นที่เป็นเอกพจน์ พหูพจน์

เราใช้คุกกี้ ในการให้ความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนด เงื่อนไข
ข้อกำหนด เงื่อนไข

เราใช้คุกกี้ เมื่อเข้าถึงชื่อเว็บไซต์แสดงว่าคุณตกลงที่จะใช้คุกกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของชื่อบริษัท เว็บไซต์เชิงโต้ตอบส่วนใหญ่ใช้คุกกี้เพื่อให้เราดึงรายละเอียดของผู้ใช้สำหรับการเข้าชมแต่ละครั้ง เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานการทำงานของบางพื้นที่เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราง่ายขึ้น บริษัทในเครือ/พันธมิตรโฆษณาของเราบางรายอาจใช้คุกกี้

เรามีใบอนุญาตตามกฏหมาย

ชื่อบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ใน ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด คุณสามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้จากชื่อเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

  • เผยแพร่เนื้อหาซ้ำจากชื่อเว็บไซต์
  • ขาย ให้เช่า หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วงจากชื่อเว็บไซต์
  • ทำซ้ำ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาจากชื่อเว็บไซต์
  • แจกจ่ายเนื้อหาจากชื่อเว็บไซต์

ข้อตกลงนี้จะเริ่มในวันที่คุณเป็นสมาชิกกับเว็บของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข thabet
ข้อกำหนดและเงื่อนไข thabet

บางส่วนของเว็บไซต์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้โพสต์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ ชื่อบริษัทไม่ได้กรอง แก้ไข เผยแพร่ หรือตรวจสอบความคิดเห็นก่อนที่จะปรากฏบนเว็บไซต์ ความคิดเห็นไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของชื่อบริษัทตัวแทนและ/หรือบริษัทในเครือ ความคิดเห็นสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์มุมมองและความคิดเห็นของตน ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตชื่อบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือความรับผิด ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นและ/หรือได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการใช้และ/หรือการโพสต์และ/หรือการปรากฏของความคิดเห็นบนเว็บไซต์นี้ ชื่อบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมดและลบความคิดเห็นใด ๆ ที่อาจพิจารณาได้ว่าไม่เหมาะสม น่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

  • คุณมีสิทธิ์โพสต์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเราและมีใบอนุญาตและความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดในการทำเช่นนั้น
  • ความคิดเห็นไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม
  • ความคิดเห็นไม่มีเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้าย ก้าวร้าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งเป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัว
  • ความคิดเห็นจะไม่ถูกใช้เพื่อเรียกร้องหรือส่งเสริมธุรกิจหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่กำหนดเองหรือนำเสนอหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

คุณให้สิทธิ์อนุญาตแบบไม่ผูกขาดแก่ชื่อบริษัท ในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ทำซ้ำ และแก้ไขความคิดเห็นของคุณในรูปแบบ รูปแบบ หรือสื่อใดๆ และทั้งหมด